Länkstig

Tillgänglighet

Film- och ljudfiler som publiceras så att allmänheten kan ta del av dem måste vara tillgänglighetsanpassade. Det innebär att filmer och ljudfiler behöver vara undertextade på det språk som talas i filmen eller ljudfilen och, vid behov, syntolkade.

Det regleras av lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade tillgänglighetslagen.

Tillgänglighetslagen omfattar all kommunikation via ljud och video på våra webbplatser och i våra sociala kanaler. Det inkluderar bland annat gu.se med undersidor, medarbetarportalen, studentportalen, GU Play samt våra kanaler på till exempel YouTube, Instagram och Facebook.

All media som går att nå utan särskild behörighet och utan inloggning med x-konto eller studentkonto omfattas. Olistade klipp på GU Play och YouTube omfattas också av lagen. Det gäller också klipp som enbart skyddas av lösenkod, till exempel på Vimeo.

En flödeskarta som beskriver vid vilka tillfällen en film eller en ljudfil ska tillgänglighetsanpassas.
Flödeskartan beskriver vid vilka tillfällen en film eller en ljudfil ska tillgänglighetsanpassas.

Undertext

Undertext är den vanligaste formen av tillgänglighetsanpassning när det gäller video. Med undertexter har du möjlighet att nå en större del av din målgrupp.

Undertexterna delas upp i block som visas ett i taget, synkront med filmen. Undertexter kan vara av två typer:

Öppna undertexter

Det första är vad som kallas för öppna undertexter eller inbränd text, på engelska kallat Open Captions. Detta innebär att texten är en del av videorutan och att den alltid är ”på”.

Den här typen av textning rekommenderas för Göteborgs universitet när den plattform som videon publiceras på inte har stöd för annat, på till exempel Instagram.

Dolda undertexter

Den andra formen kallas dolda undertexter (Closed Captions eller cc på engelska). Detta innebär att undertexterna ligger som en separat textfil som besökare själv kan slå på/av vid behov. Det är också möjligt för besökaren att välja storlek och färg på typsnitt för att passa det individuella behovet bättre.

Ett vanligt format för undertexter är .srt (SubRip-format). Detta är gångbart på bland annat GU Play, YouTube och Facebook. Medieteknik har tagit fram en tutorial för hur du skapar dolda undertexter på Youtube. Du hittar den här. 

Dolda undertexter fungerar även som metadata till filmen och gör att filmens innehåll blir sökbart och att det blir lättare att hoppa till just den del i filmen som intresserar besökaren.

Syntolkning

Att syntolka video innebär att en person berättar viktig information som syns i filmens bild. Med bra planering kan du göra syntolkningen till en naturlig del av filmen. 

För en fullt seende kan bilden och ljudet komplettera varandra som informationsbärare. Sådant som sägs tydligt i bilden behöver inte repeteras i ljudet. För någon som inte kan se bildinformationen fungerar naturligtvis inte det.

Grovt delas den här typen av stöd in i syntolkning, verbalisering och textbaserad syntolkning.

GU Play

I GU Play finns ett antal funktioner för att hjälpa dig med tillgänglig video, framför allt för textbaserat stöd.

Till filmer uppladdade i systemet går det utmärkt att bifoga flera undertext-spår, exempelvis med både ren transkribering av ljudet men också översättningar till andra språk om så behövs.

Undertexter

 Än så länge är textningsverktyget i GU Play ganska rudimentärt och fungerar främst för att korrigera redan uppladdad text. Det här gör att manuell textning från grunden normalt behöver göras i ett annat verktyg.

När väl texten är uppladdad i GU Play presenteras den som stängda undertexter, valbara för besökaren att slå på och av, välja typsnitt, färger och teckenstorlek och även språk om du lagt till flera undertextfiler med översättningar.

Texten presenteras även som en transkriptionsfil vid sidan av filmfönstret både i Canvas och GU Play, se bilden ovan. I transkriptionsfönstret markeras den del av texten som är aktuell för tillfället medan filmen spelar.